Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2016

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zostały przeprowadzone w dniu 17 września  br. Gospodarzami  tegorocznych zawodów byli druhowie z jednostki  OSP w Chwiłach. Zawody odbyły się na boisku sportowym w Żytniowie.

Wzięło w nich udział 7 jednostek OSP, które wystawiły w sumie 14 drużyn : 6 męskich,
4 drużyny chłopięce, 3 dziewczęce  i  1 drużynę kobiecą. Nie wystartowały 3 jednostki: Chwiły, Mostki i Rudniki (jednostka będąca w KSRG).

                Startujące drużyny oceniała Komisja Sędziowska złożona z funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie oraz przedstawicieli jednostek OSP. Komisji przewodniczył mł. bryg. Mariusz Koziński.

                Raport o gotowości jednostek OSP do rozpoczęcia zawodów sportowo-pożarniczych złożył Komendant Gminny OSP – druh Jan Stasiak. Następnie Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rudnikach – druh Andrzej Pyziak-  powitał zgromadzone jednostki, członków Komisji Sędziowskiej, zaproszonych gości oraz publiczność.

                Konkurs obejmował trzy elementy: sztafetę, rozwinięcie linii bojowej i musztrę.

 W grupie A /męska powyżej 16 lat/ -  po raz kolejny zwyciężyła drużyna z Dalachowa, drugie miejsce

 zajęła drużyna z Cieciułowa, a trzecie drużyna z Żytniowa.

 W grupie C /kobieca powyżej 16 lat/ - startowała tylko drużyna z Cieciułowa.    

                 Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbywają się według międzynarodowego regulaminu  CTiF.  W tej kategorii  w grupie dziewcząt zwyciężyła drużyna z Cieciułowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Rudnik a trzecie drużyna z Żytniowa. W grupie chłopców pierwsze miejsce zajęła  drużyna z Dalachowa, drugie - drużyna z Cieciułowa, trzecie – drużyna z Żytniowa, czwarte – drużyna z Jaworzna.

                Musztrę najlepiej wykonały dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Żytniowa, które na koniec dały pokaz musztry przed zgromadzoną publicznością i otrzymały duży aplauz.

                Po ogłoszeniu wyników zawodów  wręczono nagrody: drużyny otrzymały puchary, dyplomy

i nagrody pieniężne. Na koniec gospodarze zaprosili wszystkich druhów na poczęstunek.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML