Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie pracowników kultury

Spotkanie pracowników kultury

5 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyło się spotkanie pracowników kultury z władzami samorządowymi naszej gminy reprezentowanymi przez Wójta Andrzeja Pyziaka, Iwonę Napieraj – Zastępcę Wójta oraz Beatę Wolf- Morawiak- Skarbnika. Okazją do zorganizowania zebrania była przypadająca 1 września  dwudziesta rocznica połączenia rudnickiej biblioteki wraz z filiami i  miejscowego Ośrodka Kultury w jedną instytucję – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

 W trakcie spotkania Pani Janina Pawlaczyk – dyrektor GOKSiR-u podsumowała zrealizowane w tym czasie działania, przekazała podziękowania za dobrą współpracę z władzami samorządowymi i pracownikami, którym też wręczyła listy gratulacyjne. Zebranie stało się także dobrą okazją do omówienia bieżących problemów, oczekiwań i planów na przyszłość.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML