• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty strategiczne

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik/Link
1. Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025 PDFUXII-96-2015.pdf
PDFZUXII-96-2015.pdf
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki ZIPStudium uwarunkowań.zip
3. Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 PDFZUVII-48-2015.pdf
4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 PDFUVII-46-2015.pdf
5. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018 – 2022 z perspektywą na rok 2025

PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf

PDFUIII-12-2018.pdf

6. Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok PDFUXII-86-2015.pdf
7. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016-2026 PDFUXIV-105-2016.pdf
8. Gminny Program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 PDFUXVI-121-2016.pdf
9. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny PDFSSPO_Plan_Mobilnosci_v18 08_2.pdf
10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki PDFUXVI-122-2016.pdf
PDFUXXII-166-2017.pdf
11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DOCUXXVII-255-06.doc
PDFUXXXV-277-10.pdf
PDFUXXVI-189-2017.pdf
12. Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017 – 2020 PDFUXXIX-208-2017.pdf

 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7279924
w tym miesiącu: 46461
dzisiaj: 638

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1