Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie dowozu dzieci do szkół

INFORMACJA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów szkół naszej gminy, informujemy iż nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów na liniach regularnych dowożących dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Rudniki. Aktualny rozkład jazdy jest już dostępny na stronie internetowej firmy ABX2bus (www.abx2bus.pl) oraz został zamieszczony na drzwiach wejściowych szkół.

                                                                                                         Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej

Wersja XML