Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 17 sierpnia 2016  roku /środa/ godz. 13.00 XVI sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 - uchwała Nr XVI/121/2016;
  2. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” - uchwała Nr XVI/122/2016;
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XVI/123/2016;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XVI/124/2016;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XVI/125/2016;
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rudniki – uchwała Nr XVI/126/2016. 
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML