Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr  0050.67.2016 z dnia 28.07.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga

Wieczysta

Powierzchnia

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres
dzierżawy

Termin
wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

573/2

Cieciułów

OP1L/000
56536/5

0,2702

RIVa – 0,1902
RIVb – 0,0800

strefa osadnicza,
mieszkaniowa

55,00

4 lata

30.06
każdego
roku

 

Wersja XML