Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rodzina 500 plus.

Przedstawiamy poniżej podsumowanie okresu od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. dotyczące programu „Rodzina 500+”.

Liczba złożonych wniosków – 593

Liczba dzieci, na które złożono wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego - 992, w tym na 1 dziecko – 445 wniosków, 2 i więcej – 547 wniosków.

Liczba wydanych decyzji – 557, w tym 9 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej – 2.578:

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych (01.04.2016 – 01.07.2016)  - 1.286.141 zł

W kolejnych miesiącach planowane potrzeby finansowe wyniosą około 460.000-470.000zł/miesiąc.

UWAGA!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nadal można składać.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata świadczenia za ten miesiąc będą do końca miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata świadczenia nastąpi  najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Wersja XML