Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wójt Gminy Rudniki informuje, iż w ramach Konkursu Azbest 2016! Gmina Rudniki otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju na realizację działań związanych z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy.

W miesiącach maj - czerwiec na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja (spis z natury) wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. z Tworoga.

Pełna inwentaryzacja pozwoli na aktualizację Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcu sprawdź czy Twoje obiekty zostały ujęte w opracowaniu. Jest to bardzo ważne, gdyż dofinansowanie do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest można otrzymać wyłącznie w przypadku ujęcia obiektów w inwentaryzacji. Należy zgłaszać również materiały zdemontowane i zmagazynowane na terenie nieruchomości.

Z wynikami inwentaryzacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, piątek od 7.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 7.30 do 16.00, w terminie do 12 lipca br.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca br. w formie ustnej do protokołu lub pisemnej ( można również na adres e-mail: gmina@rudniki.pl lub komunalny@rudniki.pl z dopiskiem „azbest 2016”) podając następujące informacje: adres, numer działki ewidencyjnej, szacunkowa ilość składowanych płyt azbestowo-cementowych a w przypadku obiektów budowlanych – powierzchnia dachu.

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Wersja XML