Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zrealizowanych inwestycjach drogowych

W miesiącach od kwietnia do lipca br. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych i wewnętrznych długości łącznej 2.300 mb. Na ten cel Gmina Rudniki przeznaczyła środki własne w wysokości 760.000 zł.

W ten sposób ulepszono drogę w m. Chwiły długości 1.750 mb, w Cieciułowie w kierunku cmentarza parafialnego długości 130 mb, i ulice w Rudnikach Wyspiańskiego i Targową długości 422 mb wraz z chodnikiem i odwodnieniem.

Realizacja powyższych inwestycji w znacznym stopniu poprawiła warunki bezpieczeństwa i komfort jazdy ku zadowoleniu mieszkańców.
 

Wersja XML