Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grupy Odnowy Wsi już realizują tegoroczne projekty!

Grupy Odnowy Wsi już realizują tegoroczne projekty!

25 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Oceny Projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi oceniła wnioski złożone przez Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki. W ocenie Komisji wszystkie wnioski znalazły uznanie i przeszły pozytywnie ocenę uzyskując wnioskowane dofinansowanie.

Grupy Odnowy Wsi które uzyskały wsparcie realizują następujące projekty:

Tegoroczne projekty złożone przez grupy po raz kolejny udowodniły, że idea pracy społecznej i działania na rzecz lokalnej społeczności nie umarła i jest ciągle żywa. Składane projekty z roku na rok są coraz lepiej przygotowane i dotyczą coraz ważniejszych problemów miejscowości. Potwierdza to zasadność realizacji przez gminę Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Wszystkim grupom życzymy powodzenia w realizacji zakładanych projektów.

Wersja XML