Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2016 roku /wtorek/ o godz. 13.00 XV sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok – uchwała Nr XV/115/2016;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – uchwała Nr XV/116/2016;
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XV/117/2016;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XV/118/2016;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XV/119/2016.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Wersja XML