Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Opolski Program Stażowy"

Szanowni Państwo z największą przyjemnością informujemy, że
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ogłasza nabór do drugiej edycji

"Opolskiego programu stażowego"

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, miesięcznie, zaczynając od maja 2016 roku. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie do 15 dnia każdego miesiąca w Biurze Projektu od godziny 9.00 do 13.00 lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Opolski program stażowy”, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole (decyduje data wpływu do Biura Projektu).

Więcej informacji pod adresem: http://ocrg.opolskie.pl/a/2506/OGŁOSZENIE_NABORU_DO_PROJEKTU_OPOLSKI_PROGRAM_STAŻOWY_

Brak opisu obrazka

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole III pietro
tel. 77 403 36 06
email: 

 

Wersja XML