Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016r.

W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

L.P.

Adres lokalu

Nr

działki
i KW

Pow.

lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie

lokalu

Wywoławcza wysokość stawki czynszu netto (zł/m2 )

Termin wnoszenia opłat

Okres najmu

1

Rudniki
ul. Targowa 2

77

Kw nr OP1L/000
28856/9

15.48

Lokal użytkowy oznacz. nr 3.2, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa.

działalność usługowo - handlowa

100,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

2

Rudniki
ul. Wojska Polskiego12A

11/5

Kw. nr
OP1L/000
28854/5

14,45

Lokal użytkowy

z możliwością korzystania
z urządzeń sanitarnych

działalność bankowa wraz z nieodpłatną obsługą bankową Gminy Rudniki

250,00

Do 10 –go każdego miesiąca

4 lata

3

Żytniów 72A

309

Kw. nr OP1L/000
35493/8

28,42

Lokal użytkowy składający się z lokalu handlowego, pom. magazyn., sanit. i wc

działalność usługowo - handlowa

280,00

Do 10 –go każdego miesiąca

4 lata

 

Wersja XML