Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

L.P.

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
z ewidencji
gruntów  i budynków

Powierzchnia lokalu w m2/ pomieszczeń przynależnych
 w m2/ nieruchomości
w ha, udział

w gruncie

Opis lokalu/ Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego

 

 

Cena wywoławcza
sprzedaży
w zł

Forma
zbycia nieruchomości

 

Sposób zapłaty

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
 w nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt. 1 pkt. 2 ustawy
 o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U.2015r. poz.1774 ze zm.)

1

ul. Częstochowska 16
dz. nr 169,
obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/00031398/4

49,41
  0,00

     0,1822 cz.

Lokal użytkowy nr 1:
poczekalnia, salon
fryzjerski, pomieszczenia gosp.,
wc, korytarz, wiatrołap / strefa O,M, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

29 500,00

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału  w gruncie

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

 do 06 lipca
2016 r.

2

ul. Częstochowska 16
dz. nr 169,

obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/00031398/4   

 28,50 
 0,00

0,1050 cz.

 Lokal użytkowy nr 2:

pomieszczenie handlowe, wc, korytarz  / strefa O,M, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

24 500,00

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału  w gruncie

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

do 06 lipca
2016 r.

3

ul. Częstochowska 16
dz. nr 169,

obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/00031398/4   

 34,38
 41,72

       0,2805 cz.

Lokal mieszkalny nr 3: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój wraz z pomieszczeniami przynależnymi / strefa O,M, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

   28 200,00

Sprzedaż
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

do 06 lipca
2016 r.

4

ul. Częstochowska 16
dz. nr 169,
obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/00031398/4

                             

   54,89

    40,22

      0,3505 cz.

Lokal mieszkalny nr 4: pokój1, pokój 2, kuchnia, łazienka wraz
 z pomieszczeniami przynależnymi / strefa O,M, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

  38 900,00

Sprzedaż
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

 do 06 lipca
2016 r.

5

ul. Częstochowska 16
dz. nr 169,

obręb Rudniki,
Kw. nr OP1L/00031398/4

 22,20
0,00

0,0818 cz.

 

Garaż / strefa O,M, tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej

   9 200,00

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału  w gruncie

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

do 06 lipca
2016 r.

6

dz. nr 217/3
obręb Julianpol

Kw. nr
OP1L/00054639/3

0,3130
1/1

Nieruchomość rolna/ strefa niezurbanizowana rolno- leśna, chroniona oznaczona symbolem N.RLE

   6 500,00

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego

na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego

do 06 lipca
2016 r.

 

Wersja XML