Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudnikach

W dniu 23 kwietnia br. w Sołeckim Centrum Integracji w Jaworznie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnikach. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP oraz zaproszeni goście.
Zjazd otworzył dotychczasowy Prezes Zarządu - druh Andrzej Pyziak, który powitał  przybyłych delegatów i gości. Następnie odczytał nazwiska druhów zmarłych w latach 2011-2015. Zebrani minutą ciszy uczcili ich pamięć.
W imieniu ustępującego zarządu druh Andrzej Pyziak złożył sprawozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji oraz podziękował za współpracę członkom ustępującego zarządu, działaczom wojewódzkich i powiatowych ogniw naszego związku, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i radnym naszej gminy.
Druhowie: Piotr Ryng, Tadeusz Jurczyk, Marcin Rosak, Mieczysław Wierszak i Andrzej Wróbel otrzymali listy gratulacyjne.
Zjazd podjął uchwały w sprawach:

 1. Rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 2. Powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego.
 3. Zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego.
 4. Wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.
 5. Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 6. Uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2020.

Nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły posiedzenia konstytuujące swój skład. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został ponownie wybrany druh Andrzej Pyziak – Wójt Gminy, przewodniczącą Gminnej Komisji Rewizyjnej druhna Dorota Ferenc, a Komendantem Gminnym druh Jan Stasiak.

PDFPodsumowanie działań zarządu OSP 2011-2015.pdf

 

 

Wersja XML