Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP

Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców
należących do sektora MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorców.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzył Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

PDFOferta dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP.pdf

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP):
Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail:
Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,
Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,
Dorota Pączek – tel. 77 45 37 611 wew. 111

Wersja XML