Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
 

7 kwietnia br. o godzinie 18:00 w sali narad  Urzędu Gminy w Rudnikach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny.

W 2013 roku w Oleśnie wójtowie, burmistrzowie i starostowie z terenu trzech powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego utworzyli Subregion Północny Opolszczyzny. To reakcja na pojawiające się możliwości ubiegania się o dotacje unijne przewidziane dla subregionów w nowej perspektywie programowej 2014-2020.

Polityka unijna wspiera wspólne kompleksowe inwestycje na szerszym obszarze, wzmacniające potencjał regionu. By nasz subregion mógł występować o środki z Unii Europejskiej, musi opracować m.in.  strategiczny planu mobilności miejskiej.  Wspomniany dokument odpowiedzieć ma na szereg kluczowych pytań m. in.: jak usprawnić transport i poprawić bezpieczeństwo użytkowników dróg, co zrobić, by zmienić zachowania komunikacyjne mieszkańców, gdzie budować ścieżki rowerowe?

Na spotkanie przybyło 17 osób, w tym starosta powiatu oleskiego. Wśród przybyłych byli radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, przedstawiciele urzędu gminy oraz mieszkańcy. Obecni zgłosili wiele ciekawych propozycji oraz wnieśli swoje uwagi dotyczące obecnego stanu trasportu publicznego tj. kolejowego i autobusowego. Były również uwagi odnoszące się do potrzeby budowy ścieżek rowerowych, w tym w głównej mierze wzdłuż dróg krajowych, co w znacznym stopniu zwiększyło by bezpieczeństwo i komfort poruszających się rowerzystów.

Za udział w spotkaniu i cenne uwagi serdecznie dziękujemy.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML