Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty z „Giełdy Pomysłów” już realizowane!

Projekty z „Giełdy Pomysłów” już realizowane!

W ramach „Giełdy Pomysłów” każdy mieszkaniec gminy na przestrzeni lipca i sierpnia ubiegłego roku mógł zgłosić zadanie do realizacji w ramach budżetu na rok 2016.

Wybrane projekty są już realizowane. Pierwsze prace rozpoczęły się w Cieciułowie, gdzie pogłębiono staw oraz poprawiono brzegi. Zlecono również przygotowanie mapy, która posłuży do przygotowania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika. Prace postępują również w Żytniowie. Teren objęty projektem został już wykarczowany z drzew i krzewów. Obecnie przygotowujemy się do uporządkowania i wyrównania terenu. Tak jak w Cieciułowie również w Żytniowie zlecone zostało wykonanie mapy, która będzie podstawą do wykonania projektu zagospodarowania terenu. Prace postępują również w Młynach gdzie, z uwagi na dobre warunki terenowe nie były konieczne prace przygotowawcze i zlecone zostało przygotowanie mapy do celów projektowych.

Kolejnym krokiem w przypadku wszystkich trzech inicjatyw będzie opracowanie dokumentacji technicznych zagospodarowania terenów.

Cieszymy się, że włączyliście się Państwo do „Giełdy pomysłów”, a tym samym, że możemy realizować projekty zainicjowane przez samych mieszkańców, tj. osoby najbardziej zainteresowane i świadome potrzeb.

Wersja XML