Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta w Mostence

Brak opisu obrazka Pod koniec kwietnia udaliśmy się z wizytą do naszych czeskich partnerów w Mikroregionie Mostenka. Konieczne było spotkanie ze względu na zbliżający się termin składania wniosków do Małych Grantów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy. Podpisaliśmy umowę o współpracy do realizacji projektu dotyczącego aktywizacji gospodarczej obydwu partnerów.

Brak opisu obrazka Spotkanie miało charakter typowo roboczy. Omówiliśmy plany na najbliższe dwa lata. Ustaliliśmy jakie projekty chcemy razem realizować i w jaki sposób będziemy starali się o dofinansowanie na nasze wspólne przedsięwzięcia. W czasie tej wizyty padła również propozycja ze strony pana starosty Zdenka Vrany, aby nasza polska drużyna OSP stanęła w szranki z czeskimi strażakami podczas zawodów strażackich w czerwcu br. Nasi strażacy bardzo chętnie wezmą udział w zawodach. Muszą jednak trochę przygotować się do wyjazdu i zorganizować kilkuosobową drużynę.
Mamy nadzieję, że powiedzie im się w Mostence i wrócą zadowoleni.

Życzymy powodzenia!

Wersja XML