Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ I PIELGRZYMKOWEJ

W Domu Kultury w Rudnikach 03 maja 2008 r. odbył się GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ I PIELGRZYMKOWEJ.
Udział wzięło dziewięciu wykonawców.

Jury nie wyłoniło zdecydowanego zwycięzcy dlatego też przyznało wszystkim równorzędne nagrody.

  Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka  

Wersja XML