Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Wnioski można składać w terminie od 10 lutego br. do 10 marca 2016 roku.

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary szczególnie narażone (OSN).

Wsparcie będzie przyznawane na realizację inwestycji związanych z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
- nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
- pasz soczystych (tylko dla młodego rolnika).

Dodatkowo można będzie otrzymać dofinansowanie na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł, przy czym wartość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, a dla młodego rolnika 60%.

Szczegółowe informacje w załączonym piśmie oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji www.arimr.gov.pl

 

PDFARiMR_Inwestycje na OSN.pdf

Wersja XML