Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eliminacje gminne X Konkursu Recytatorskiego

27 marca br. w Domu Kultury w Rudnikach miały miejsce eliminacje gminne X Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych powiatu oleskiego. Udział w eliminacjach wzięło 29 osób reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy .

W kategorii uczniów klas I - III szkół podstawowych :

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora, wszyscy natomiast pamiątkowe dyplomy .

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 2 kwietnia w Domu Kultury w Rudnikach odbyły się eliminacje gminne X Konkursu Recytatorskiego powiatu w kategorii młodzieży gimnazjalnej. Do udziału w finale powiatowym wytypowano 3 laureatów z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach:

I miejsce -Iwona Wcisło, II miejsce - Piotr Łyczko, III miejsce - Emilia Derbis. Gratulujemy i czekamy na sukcesy w Oleśnie!

Brak opisu obrazka

Wersja XML