Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Dalachów

                                                     Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.136.2015 z dnia 14.12.2015 r 

                               W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

L.p.

 

Adres
lokalu

 

Nr działki

i nr Kw.

Pow. lokalu  w m2

 

Opis lokalu

 

Przeznaczenie
okalu

cena wywoławcza miesięcznego czynszu bez podatek VAT

 

Termin wnoszenia opłat

 

Okres
najmu

 

1

 

Dalachów

181/9

Kw.  nr OP1L/000

28855/2

 

102,00

 

Pomieszczenie
 magazynowe nr 1

Działalność
 usługowo -
handlowa

 

306,00

 

Do 10 –go każdego miesiąca

 

4 lata

 

2

 

Dalachów

181/9

Kw.  nr OP1L/000

28855/2

 

65,00

 

Pomieszczenie
magazynowe nr 2

działalność

usługowo –

handlowa

 

           195,00

Do 10 –go

każdego

miesiąca

 

4 lata

 

Wersja XML