Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie terminu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w związku z nowo podjętą przez Radę Gminy Rudniki Uchwałą Nr XI/77/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku od stycznia 2016 r. następuje zmiana terminu płatności.

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w następujących terminach:

2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46 -325 Rudniki
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, Nr indywidualnego konta klienta*

            Od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7 30 – 15 00

Jednocześnie informujemy, że za opłaty gotówkowe dokonywane w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego z Zawadzkiem Oddział Radłów nie jest pobierana prowizja.

* Dla każdej nieruchomości został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wersja XML