Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JEST MURAWA - SĄ PIŁKOŁAPY!

JEST MURAWA - SĄ PIŁKOŁAPY!

Niemal dokładnie 5 lat temu (13 grudnia 2010 r.) reaktywowano Ludowy Zespół Sportowy        w Żytniowie. Wiosną następnego roku wykonano niezbędne prace porządkowe wokół boiska do gry w piłkę nożną a budynek starej zlewni mleka przystosowano na szatnie dla zawodników i sędziów; przygotowano również do gry płytę boiska. Już wtedy wiadomo było jednak, że  w niedalekiej przyszłości niezbędne będą dalsze prace związane z przebudową płyty boiska, zapewniającego bezpieczny przebieg zawodów. Wiosną 2014 r. Urząd Gminy w Rudnikach uchwałą Rady Gminy przeznaczył 32 tys. zł na tę przebudowę. Prac związanych z przebudową płyty podjęła się firma OGRÓD – Usługi Ogrodnicze Leszka Kułaka ze Skwierzyny. W ramach tego remontu wypoziomowano płytę, zwiększono wymiary boiska do 105 x 56 m, założono drenaż i nowy trawnik. Przewiduje się, iż z uwagi na lepszą jakość trawnika pierwsze mecze na odrestaurowanej płycie rozpoczną się wiosną 2016 r. Przy tej okazji należy przekazać słowa podziękowania dla LZS Cieciułów, który na czas przebudowy żytniowskiego boiska udostępnił swoje boisko dla piłkarzy LZS Żytniów na rozgrywanie meczów „u siebie”. Jak już wspomniano, płyta żytniowskiego boiska nie zapewniała w pełni bezpiecznych zawodów, a sąsiedztwo pól uprawnych narażało ich właścicieli na straty w uprawach. W związku z tym, działacze LZS Żytniów podjęli starania o zainstalowanie tzw. piłkołałów z trzech stron boiska (za bramkami i wzdłuż długości boiska od strony południowej). Naprzeciw tym staraniom wyszła Grupa Odnowy Wsi Żytniów, przeznaczając decyzją Zarządu Grupy kwotę 14 tys. zł (dwuletnie nakłady) na realizację projektu w ramach gminnego programu odnowy wsi. Komisja Kwalifikacyjna pozytywnie oceniła zgłoszony projekt: Wykonanie siatki ochronnej typu „piłkołap” w rejonie boiska sportowego LZS Żytniów, który po uwzględnieniu wkładu pracy własnej opiewa na kwotę 22 tys. zł. W ramach tego projektu zakupiono ponad 200 m ocynkowanych rur (z których wykonano 6 metrowe słupki) i 900 m2 polipropylenowej siatki ochronnej. W pracach przygotowawczych i montażowych ochoczo udział wzięli działacze, zawodnicy, sympatycy i kibice LZS Żytniów, a wśród nich: Marian Werner, Wiesław Włóka, Tomasz Włóka, Łukasz Włóka, Grzegorz Dwornik, Adam Sas, Jacek Stochniałek, Krzysztof Pawlaczyk, Andrzej Materak, Mariusz Czech, Marcin Wróbel, Eugeniusz Werner, Zbigniew Werner, Maciej Werner, Wiesław Krawczyk. W imieniu Grupy Odnowy Wsi i społeczności żytniowskiej dziękujemy za Wasze zaangażowanie.

Drodzy działacze i zawodnicy LZS Żytniów. Teraz gdy jest dobra murawa i są piłkołapy – czekamy na awans do klasy A!

                                           Grzegorz Pucka

 

                              Brak opisu obrazka                                                         Brak opisu obrazka

Zespól roboczy w trakcie ustawiania słupków; foto G. Pucka                  Słupki ogrodzenia przed zamontowaniem siatki ochronnej; foto G. Pucka

 

 

 

 

Wersja XML