Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 -2025

Wyniki konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 28.10.2015 r. do 10.11.2015 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Rudniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025.

Projekt strategii wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 24 formularze konsultacyjne, obejmujące 82 uwagi (cześć uwag dotyczyła tych samych kwestii). Uwagi zgłaszane były zarówno przez osoby fizyczne jak również organizacje społeczne. Formularze dostarczane były w formie tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Większość zgłoszonych uwag dotyczyła spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pozostałe zwracały uwagą na braki w danych empirycznych zawartych w diagnozie społeczno-gospodarczej gminy Rudniki.

Wersja XML