Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Realizatorem Funduszu jest Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Fundacja jest instytucją finansową która od ponad 20 lat udziela najlepszego w regionie wsparcia w zakładaniu, modernizacji i rozwoju przedsiębiorstw.

Pomoc polega na finansowaniu zakupów inwestycyjnych i obrotowych w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach i przy nieskomplikowanych procedurach. Obecnie głównym źródłem finansowania pożyczek jest regionalny Fundusz Pożyczkowy (dokapitalizowany prze Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013)

Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego.

Pożyczki przeznaczone są na zakup nieruchomości, budowę, remont lub przebudowę nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe).

 Zasady Finansowania:
1. okres spłaty pożyczki:
- 10-letni - w przypadku pożyczek na cele inwestycyjne
- 3-letni - w przypadku pożyczek na cele obrotowe,
2. maksymalna kwota pożyczki: 700.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dostępne na stronie: http://www.fundacja.opole.pl/112/regionalny-fundusz-pozyczkowy.html

 

Wersja XML