Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

W dniu 17 listopada br. w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbył się Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Projekt realizowany był w ramach międzynarodowego ruchu pn. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week).

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to więcej niż jeden tydzień w roku! To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci.

W ramach projektu Inkubator odwiedziła najstarsza grupa przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Rudnikach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających i aktywizujących do kreatywnego myślenia. Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem, przysporzyły dzieciom wiele radości i przyniosły zamierzony efekt.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Równocześnie z zajęciami dla najmłodszych prowadzone były zajęcia dla uczniów trzecich klas Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Najpierw uczniowie wysłuchali informacji na temat oferty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Słuchacze zaznajomili się z zasadami funkcjonowania inkubatora, usługami jakie świadczy oraz zasadami naboru. Następnie każda z klas osobno uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie zajmujących się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. W trakcie warsztatów gimnazjaliści uzyskali informacje na temat rynku pracy, jego potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach względem przyszłych pracowników. Uzmysłowiono im również, jak ważny jest świadomy i odpowiedni wybór swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia z doradcami zawodowymi zostały uatrakcyjnione tzw. „lodołamaczem”, czyli zajęciami rozluźniającymi i integrującymi uczestników. Lodołamaczem były zawody na najwyższą wieżę wybudowaną z makaronów spaghetti, pianki cukrowej, taśmy malarskiej i sznurka. Ostatnim elementem dnia był wyjazd studyjny dla jednej z klas do Dobroteki – branżowego inkubatora przedsiębiorczości. Miejsca w którym realizowane są ciekawe projekty biznesowe oraz inne przedsięwzięcia związana z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

W związku z przeprowadzonym projektem serdeczne podziękowania składamy dyrektorom Gimnazjum Publicznego w Rudnikach, Przedszkola Publicznego w Rudnikach, Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie oraz DOBROTECE Meblarstwu Dobrodzieńskiemu za zaangażowanie i umożliwienie przeprowadzenia przedsięwzięcia.

Dzień Otwarty Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości to kolejna inicjatywa realizowana rzecz Inkubator w celu propagowania i upowszechniania idei przedsiębiorczości. 

Wersja XML