Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystości w OSP Dalachów

10 października 2015 roku dalachowska jednostka OSP miała podwójną okazję do świętowania.  Pierwsza to poświęcenie samochodu pożarniczego Mercedes-Benz 1317. Drugim powodem do świętowania było włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Komendant Główny PSP Decyzją Nr VIII/60 KSRG z dnia 8 października 2015 roku włączył OSP Dalachów do systemu ratowniczo-gaśniczego do dnia 31.12.2020 roku.

Poświęcenia samochodu dokonał Kapelan Opolskich Strażaków młodszy brygadier
ks. Józef Urban. Samochód już wcześniej sprawdził się bardzo dobrze w akcji, bo druhowie strażacy już 28 razy wyjeżdżali nim do akcji gaszenia pożarów m.in. ze względu na panującą w tym roku suszę.

Całość prowadził Marek Kucharczyk, zaś dowódcą uroczystości był Damian Szczęsny. Powitania gości dokonał Wójt Andrzej Pyziak, który reprezentował w Dalachowie również Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Wśród przybyłych gości Andrzej Pyziak powitał:

 1. Stanisława Rakoczego – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 2. Aleksandra Świeykowskiego – senatora
 3. Leszka Korzeniowskiego – posła 
 4. Stanisława Belkę – Starostę Powiatu Oleskiego
 5. Wojciecha Wiechę – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
 6. Antoniego Polaka – Wiceprezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie
 7. Włodzimierza Kierata – Wójta Gminy Radłów
 8. Izabelę Stasiak – sołtysa wsi Dalachów
 9. Grzegorza Domańskiego – Dyrektora SP Dalachów
 10. Justynę Wilk – radną

oraz innych zaproszonych gości, którzy chętnie wspierają działalność OSP w Dalachowie.

Po powitaniu odczytano krótką historię jednostki, przytaczając m.in. wspomnienie o budowie pierwszej strażnicy i jej rozbudowach na przełomie wielu lat czy zakupie pierwszego sztandaru w 1950 roku, aż po współczesne osiągnięcia ochotników strażaków.

Całość imprezy uświetnił występ Orkiestry Dętej z Przedmościa oraz życzenia i gratulacje przybyłych gości.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML