Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 13 października 2015  roku /wtorek/ godz. 13.00   IX sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie – uchwała Nr IX/62/2015;
  2. w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” – uchwała Nr IX/63/2015;
  3. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” – uchwała Nr IX/64/2015;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr IX/65/2015;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr IX/66/2015;
  6. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Sztuka europejska” – uchwała Nr IX/67/2015.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML