Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Informujemy i zachęcamy naszych przedsiębiorców do przystąpienia do inicjatywy Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.

Ideą powołania stowarzyszenia jest stworzenie sieci współpracy pozwalającej na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału wszystkich zrzeszonych przedsiębiorców oraz wzmocnienie więzi kooperacyjnych przy udziale jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Celem klastra jest podejmowanie wspólnych działań marketingowych dla promocji znaku towarowego klastra i produktów nim oznakowanych.

Z terenu gminy Rudniki do klastra należą już:

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie (Norbert Hober tel. 34/ 350-78-33 wew. 405 lub 450). Ponadto szczegóły dotyczące klastra znajdą Państwo na stronie internetowej: www.powiatoleski.pl.

Wersja XML