Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanujmy nasze drogi

Szanujmy nasze drogi

 

Wznawiamy informację o zachowaniu szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac polowych wzdłuż dróg gminnych. 

Trwają wzmożone jesienne prace polowe. Niestety bardzo często maszynami rolniczymi uszkadzane są drogi poprzez przyorywanie bądź nieuważne użytkowanie sprzętu rolniczego.

Pamiętajmy, że wykonane inwestycje drogowe finansowane są z udziałem naszych podatków. Gmina Rudniki w okresie 2007-2014 wybudowała lub zmodernizowała blisko 40 km dróg, na które wydatkowano ponad 14 mln złotych. Nie jest dopuszczalne, żeby rolnicy użytkujący pola uprawne przy drogach niszczyli pas drogowy. Takie zachowanie będzie skutkować skierowaniem sprawy na Policję.

 

Wersja XML