• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniżej publikujemy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wraz z oświadczeniami:
DOCDeklaracja - nieruchomości zamieszkałe
DOCOświadczenie właściciela nieruchomości na której występują różnice w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych
DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o charakterze ekologicznym oraz informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami środkami komunikacji elektronicznej
DOCXNowa klauzula informacyjna.docx
 


 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7182959
w tym miesiącu: 71578
dzisiaj: 146