Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie dla rolników

   

W dniu 9 lutego 2008 r. odbyło się w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach szkolenie z zakresu wykorzystywania technik komputerowych w gospodarstwach rolnych w skład, którego wchodzą:

 

   - przedstawienie możliwości wykorzystania programów

      użytecznych dla rolnika  

      w prowadzeniu

   produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- prezentacja stron www oraz serwisów internetowych

   związanych z

   rolnictwem,

- pobieranie wniosków za pomocą sieci Internet,

- przegląd stron internetowych zawierających informacje na

   temat dopłat

   oraz dofinansowań dla rolnictwa,

- wykorzystanie komputera w prowadzeniu działalności

   rolniczej,

- programy wspomagające zarządzanie gospodarstwem

Wersja XML