Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List wójta do Mieszkańców Żytniowa

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Żytniowa !

Uprzejmie informuję, że trwają prace projektowe nad nowym wodociągiem w Żytniowie, który  po wybudowaniu zastąpi najstarszy odcinek wodociągu z rur azbestowo-cementowych, pochodzący jeszcze z lat 60-tych ubiegłego wieku. Wprawdzie w dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z Mieszkańcami Żytniowa informujące o pracach projektowych, jednak uznałem za konieczne ponowne przypomnienie Państwu o następujących sprawach.

Od nowego wodociągu będą wykonane nowe przyłącza do budynków. W ramach inwestycji zostanie wykonane nieodpłatnie jedno przyłącze do posesji, która była wcześniej podłączona do wodociągu. Istnieje możliwość  wykonania całkiem nowego przyłącza na wniosek właściciela nieruchomości, za odpłatnością ustaloną indywidualnie.  Przyłącze będzie zakończone wodomierzem zabudowanym za pierwszą najbliższą ścianą zewnętrzną budynku. Dalsze rozprowadzenie wody na terenie nieruchomości będzie należało do właściciela posesji. Przyłącza wykonane w okresie późniejszym z rur PE zostaną włączone do nowej sieci wodociągowej.

 W chwili obecnej projektant uzgadnia z właścicielami działek i budynków lokalizację sieci wodociągowej i przyłączy do posesji. Zwracam się z prośbą do wszystkich Mieszkańców Żytniowa  o  życzliwe przyjęcie pracowników biura projektowego „AKWA-SERWIS” , którzy udzielą rzeczowych i wyczerpujących informacji. Bardzo proszę o otwartość w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów.

Bardzo ważne jest to, aby prace projektowe zostały zakończone terminowo. Gmina posiadając pełną dokumentację  projektową wraz z wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami może wnioskować o środki zewnętrzne, bez których realizacja zadania może się znacznie opóźnić.

Proszę o wyrozumiałość i współpracę z  biurem projektowym „AKWA-SERWIS”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Rudnikach
tj. Jolantą Kubat tel. 34) 35 95 072 wew. 26, Łukaszem Sykulskim tel. 607 605 634
lub wstawiennictwo osobiste w urzędzie pok. nr 6 /parter/.

 

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                                           /-/ Wójt Andrzej Pyziak

 

Wersja XML