Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINNA IZBA TRADYCJI W RUDNIKACH

Zapraszamy Mieszkańców Gminny Rudniki do przekazywania starych przedmiotów codziennego użytku, przyrządów rolniczych oraz starych maszyn do Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach. Chętnie przyjmiemy, bądź też odkupimy stare zdjęcia, obrazy, dokumenty, np. świadectwa szkolne, metryki urodzenia, legitymacje itp.

Mieszkańcy posiadający stare przedmioty, wydawałoby się zupełnie niepotrzebne m.in. filiżanki, talerze, krzesła, torebki, książki proszeni są o przekazanie ich do domu kultury lub do urzędu gminy.

Podajemy kontakt telefoniczny 34 35-95-072 lub 34 35-95-068 i e-mailowy promocja@rudniki.pl lub kultura.rudniki@wp.pl.

Zapraszamy do odwiedzania Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach. Pracownicy domu kultury chętnie oprowadzą i opowiedzą o interesujących zbiorach.

Wersja XML