• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pilotażowy program LEADER+

Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych w dniu 26-11-2005 r. na sali GOKSiR-u o goidzinie 16.00.

Spotkanie dotyczy: Programu Odnowy Terenów Wiejskich Gmin Źródła Rzeki Prosny.

Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania Pilotażowego Programu LEADER+

Planowany program spotkania:

  1. Ogólne informacje o programie Leader+ (film oraz przykłady projektów)
  2. Informacje dotyczące realizowanego projektu pt. „Program odnowy terenów wiejskich Gmin źródła Rzeki Prosny”
  3. Korzyści płynące dla potencjalnych beneficjentów z realizacji projektów w ramach Leadera.

 

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7182993
w tym miesiącu: 71612
dzisiaj: 180