Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie zaprasza pracodawców z terenu gminy Rudniki i całego powiatu oleskiego do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym zwiększenia możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w urzędzie pracy, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym zwłaszcza:

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie lub można wysłać pocztą.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Jachymska w PUP w Oleśnie pokój nr 12 lub telefonicznie 34) 35 05 988.

Wersja XML