Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowi Dyrektorzy w Gimnazjum w Rudnikiach i PSP Jaworzno

Konkursy na dyrektorów szkół

 

W dniu 16 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów:

-  Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach,

-  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.

Powołana Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli Opolskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związku Nauczycielstwa Polskiego wyłoniła kandydatów na stanowiska dyrektorów.

Od 01.09.2015r. dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie będzie Pani Agata Polak, zastąpi na tym stanowisku Panią Barbarę Kubik. W Gimnazjum Publicznym w Rudnikach od 01.09.2015r. Pana Dariusza Niedrygosia zastąpi Pan Andrzej Krzak.

Ustępującym dyrektorom dziękujemy za współpracę, a nowo powołanym życzymy sukcesów zawodowych.

 

Wersja XML