Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie współpracy z LGD „Górna Prosna”

Podsumowanie współpracy z LGD „Górna Prosna”

Poniżej przedstawiamy Państwu współpracę Gminy Rudniki z LGD „Górna Prosna” w cyfrach. Zakończył się okres programowania 2007-2013, w ramach którego mogliśmy składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji strategii rozwoju obowiązującej na terenie naszej Lokalnej Grupy Działania.

Mogliśmy zdobywać środki finansowe na realizację różnorodnych zadań w ramach dwóch działań tj. „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.

Gmina Rudniki w ramach działania:
1. „Odnowa i rozwój wsi” złożyła 4 wnioski na łączną kwotę ok. 752 tys. zł.
2. „Małe projekty”
złożyła 18 wniosków na łączną kwotę ok. 353 tys. zł.

Są to wnioski składane przez urząd gminy, dom kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Warto podkreślić, że Gmina Rudniki jako jednostka samorządowa była najaktywniejszą z wszystkich 6 gmin aplikujących o dofinansowanie do „Górnej Prosny” pozyskując dofinansowanie na różne projekty w wysokości 983,5 tys. zł.  

Projekty, które udało się zrealizować to:
- Przebudowa strażnicy OSP Żytniów na Wiejskie Centrum Kultury,
- Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie,
- Przebudowa boiska sportowego w Cieciułowie,
- Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań,
- Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Zagospodarowania parku w Rudnikach poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej,
- Siłownie zewnętrze w Cieciułowie i Żytniowie,
- Cykl szkoleń dla bezrobotnych i chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Najlepszym argumentem finansowym przekonującym o korzyściach płynących ze współpracy z LGD jest to, że składki członkowskie jakie Gmina Rudniki wpłaciła na rzecz stowarzyszenia to kwota ok. 83 tys. zł, a ogólna kwota pozyskana to ponad 1 mln. zł. To kwestia finansowa, jednak nie można tu również zapomnieć o innym aspekcie współpracy merytorycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że mogliśmy zdobywać nowe doświadczenia poprzez udział w wyjazdach studyjnych i udział w projektach współpracy, i że zawsze mogliśmy liczyć na pomoc ze strony biura LGD, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Wersja XML