Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Gmina Rudniki wzięła czynny udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich promując nasz projekt „Przebudowy budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i Punkt Informacji Turystycznej”.

            Od 7 do 10 maja 2015 roku w całym kraju odbyło się prawie tysiąc wydarzeń prezentujących twórcze pomysły na wykorzystanie Funduszy Europejskich. Dni Otwarte dały Polakom możliwość zapoznania się ze skalą zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki środkom unijnym. Akcja pozwala również na pokazanie przedsiębiorczości ludzi, którzy sięgają po Fundusze Europejskie i kreatywnie je wykorzystują na realizację swoich wizji i celów.

            Poprzez udział naszej gminy w Dniach Otwartych można było wziąć udział, zobaczyć i dotknąć prawdziwych efektów wykorzystania środków UE. Za udział w akcji ogólnopolskiej otrzymaliśmy podziękowania od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML