Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o dofinansowaniach

Gmina otrzymała dafinansowania na następujące inwestycje:

 1. Przebudowa sal lekcyjnych, wejścia i sanitariatów w budynku Gimnzjum Publicznego w Rudnikach - środki z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 - realizacja 2005 r.
 2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego dla wsi Rudniki - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2005-2006
 3. Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców wsi Mirowszczyzna i Jaworzno - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2006
 4. Adaptacja strażnicy OSP na chatę drwala i strażaka w Bobrowie - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z działania "Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - realizacja 2006
 5. Budowa drogi dojazdoweej do gruntów rolnych na działkach o nr ew. 25, 30, 203 k.m.1 obręb Odcinek i działki nr 290 k.m.1 obręb Dalachów - środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu - realizacja 2005
 6. Odnowa obszarów wiejskich gmin Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny" - środki z programu Leader+ na opracowanie strategii rozwoju zrzeszonych gmin oraz utworzenie lokalnej Grupy Działania.
Wersja XML