Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25 lat Samorządności

27 maja 2015 r. minęło 25 lat funkcjonowania samorządu gminy. Okrągłe rocznice, jubileusze są zawsze okazją do dokonywania podsumowań, refleksji nad upływającym czasem, postawienia pytań, jakie wyzwania stają przed nami dzisiaj.

Samorząd przechodził w ciągu tych lat różne etapy rozwoju i stawał przed bardzo trudnymi wyborami i problemami. Wdrażanie nowych reform w państwie jest zawsze trudne i nam także w gminie przysporzyło wielu problemów:

Najtrudniej zauważyć zmiany, które zachodzą obok nas. Jedynie oglądając stare zdjęcia, odkrywamy, że otaczający nas krajobraz zmienił się niedawno, w ciągu ostatnich lat, a my z trudem przypominamy sobie jak wyglądało to wcześniej. I nie ma w naszej gminie miejscowości, której te zmiany by nie dotyczyły, nie były zauważalne. Pamięć jest nikła i niejednokrotnie sami szybko zapominamy o tym, co zrobiliśmy, choć kosztowało to nas wiele wysiłku.

Wersja XML