Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat badań ankietowych

INFORMACJA NT. BADAŃ ANKIETOWYCH

Pragniemy poinformować, iż INSTYTUT BADAWCZY IPC w konsorcjum z GRUPĄ BIOSTAT na zlecenie GMINY RUDNIKI realizuje od maja do września 2015 roku projekt którego celem jest przygotowanie dokumentu strategicznego pn. "Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025".

Celami głównym projektu, oprócz przygotowania dokumentu strategicznego, jest również szczegółowa diagnoza problemów na terenie naszej Gminy.

Biorąc pod uwagę te założenia, zwracamy się do Państwa o pomoc ankieterom (którzy będą zbierać informacje nt. problemów społecznych na terenie Gminy Rudniki) Instytutu Badawczego IPC oraz Grupy Biostat przy realizacji ww zadania. Celem anonimowych badań ankietowych jest poznanie opinii mieszkańców o jakości życia oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju gminy

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc oraz zrozumienie.

Wersja XML