Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nazwa projektu :
Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie

W kwietniu 2015 roku  zakończono realizację projektu i przekazano do użytkowania drogę gminną Nr 101014 O w Dalachowie, od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 w Dalachowie do granicy z Gminą Pątnów woj. Łódzkie.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa Transport
Działanie Infrastruktura drogowa
Poddziałanie Drogi lokalne

Wartość projektu wyniosła 1 421 949,20 PLN.

Projekt został sfinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych – kwota 1 208 656,82 PLN  - ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej o łącznej długości 1,868 km wraz z chodnikiem w części zabudowanej, odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z drogą krajową.

Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich gminy Rudniki oraz zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej poprzez:

Efekty realizacji projektu można samemu ocenić porównując poniższe zdjęcia.

 

 

Wersja XML