Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UWAGA ROLNICY!

Brak opisu obrazka
W dniu 25 listopada 2014r., Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu: 31 maja 2015 r.

Członkiem izby rolniczej, z mocy prawa, jest każda osoba będąca płatnikiem podatku rolnego. Przysługuje mu prawo do kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

Osoby które nie są rolnikami – kandydować nie mogą. Nie mogą również brać udziału w głosowaniu.

W gminach, w których powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tyś. ha wybieranych jest dwóch członków –okrąg dwumandatowy. Gmina Rudniki posiada więcej niż 4 tyś. ha użytków rolnych i jest okręgiem dwumandatowym.

Do składu Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu wybieranych będzie dwóch członków. Komisja okręgowa przyjęła zgłoszenia dwóch kandydatów. Są to rolnicy

Jurczyk Michał
Zając Dorota

Wybory odbędą się 31 maja 2015r.  w godzinach 8:00 – 18:00. Lokal wyborczy mieści się w budynku Urzędu Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12 A

Prosimy Rolników o liczny udział w tych wyborach.

Wersja XML