Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ze spotkania w sprawie budowy elektrowni wiatrowych

INFORMACJA
ze spotkania mieszkańców w sprawie budowy elektrowni wiatrowych
na terenie gminy Rudniki,
które odbyło się w Cieciułowie w dniu 27.03.2015 roku

 

Inwestor „Elektrownie Wiatrowe Rudniki” od kilku lat przygotowuje inwestycję dotyczącą budowy turbin wiatrowych. Jedno ze spotkań w tej sprawie odbyło się 23.03.2015 roku w Cieciułowie. Zebranie prowadził Pan Włodzimierz Pamuła wybrany na przewodniczącego zebrania, a w spotkaniu wzięli udział radni na czele z przewodniczącym Edwardem Gładyszem oraz przedstawiciele urzędu z wójtem Andrzejem Pyziakiem.

Zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy uważają, że planowane lokalizacje elektrowni wiatrowych są w zbyt bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych. Lokalizacje te zostały wskazane w załączniku mapowym do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Na zebraniu została podjęta uchwała Nr 1/2015 mieszkańców uczestniczących w spotkaniu, w której to zebrani żądają uchylenia uchwały Nr XXXV/277/2010 z dnia 27.04.2010 r. i zmienionej uchwałą Nr XV/133/2012 z 21.08.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki.

Uchwała zebrania została złożona do Wójta oraz Rady Gminy Rudniki.

 

Informuje się, że postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę turbin wiatrowych na terenie gminy Rudniki prowadzone jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, która analizuje raport oddziaływania na środowisko. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomiła gminę pismem z dnia 11.07.2014 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Uchwała zebrania z dnia 27.03.2015 roku, jak również wpływające na piśmie protesty są na bieżąco analizowane i przekazywane Radzie Gminy oraz przesyłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Uważamy, że zaobserwowane przez mieszkańców występowanie szczególnych gatunków roślin lub zwierząt na terenie gminy może mieć wpływ na ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wszystkie zgłoszone protesty i umowy zostały przekazane Inwestorowi celem uwzględnienia.

Wersja XML