Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Środa z Funduszami"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Środa z Funduszami". Najbliższe spotkanie pn. "Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" będzie miało miejsce 1 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (sala nr 213, II p.)

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/1XxRun4BtsZ1I2qgqhhP6JCk9XnoSENzTBrjzbj7ol9k/viewform

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniach przedstawione zostaną wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów).

Więcej informacji:
http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9263

Wersja XML