Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Liderami Grup Odnowy Wsi

Spotkanie z Liderami Grup Odnowy Wsi

19 marca br. w Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach odbyło się spotkanie z Liderami Grup Odnowy Wsi z terenu gminy Rudniki. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele urzędu gminy tj. Iwona Napieraj Zastępca Wójta, Beata Wolf – Morawiak Skarbnik oraz Adam Wiktor i Roman Dądela pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.

Spotkanie rozpoczęła pani Iwona Napieraj witając zebranych gości, następnie przedstawiła porządek spotkania.

Jako pierwszy poruszony został temat organizacji wiejskich festynów. Pani Beata Wolf – Morawiak wspólnie z panem Romanem Dądelą przedstawili szczegółowe informacje dotyczące obowiązków podatkowych jakie wynikają z faktu realizacji festynu oraz powiązanych z nimi zasad organizacji loterii fantowych.

Kolejno głos zabrał pan Grzegorz Pucka. Przedstawił on informacje z konferencji w Pawłowicach na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z Programem Odnowy Wsi Opolskiej.

Na zakończenie spotkania pracownicy urzędu przedstawili nowy regulamin gminnego programu odnowy wsi oraz zmiany jakie zostały w nim wprowadzone. Przekazali również informacje na temat nowego naboru oraz zmian w dokumentach aplikacyjnych.

Poruszone tematy wywoływały ożywioną dyskusję, która potwierdzała zasadność realizacji spotkania i omówienia przedstawionych problemów.

Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
 

Wersja XML