Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Sołtysa

W Dniu Sołtysa tj. 11 marca br. w Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Rudniki. Spotkanie prowadził wójt Andrzej Pyziak. Uczestniczyli w nim również Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz, Iwona Napieraj Zastępca Wójta oraz Sekretarz Marianna Krzykawiak.

W programie spotkania było dużo spraw organizacyjnych związanych z pełnieniem funkcji sołtysa m.in. :

Były również podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoją służbę społeczną m.in. dla Pana Józefa Kotasa, który był sołtysem w miejscowości Mirowszczyzna przez wiele lat. Podziękowania otrzymali również p. Teresa Więdłocha z Mostek, Małgorzata Gawłowska z Odcinka oraz Józef Bolek z Julianpola. Nowo wybrani sołtysi otrzymali zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na kadencję 2015-2018. Wszyscy zostali również zaopatrzeni w teczki sołtysowskie z odpowiednim wyposażeniem, które mają im ułatwić prowadzenie spraw biurowych.

Podczas spotkania poruszona została również sprawa organizacji imprezy integracyjnej pn. SOŁTYSIADA. Ma się ona odbywać raz na dwa lata. Zaangażowani mają tam być mieszkańcy w liczbie ok. 10 osób z każdego sołectwa, które będą uczestniczyły w różnych konkurencjach. Ma to być impreza integrująca naszych mieszkańców, którzy w formie zabawy na zasadach zdrowej konkurencji będą ze sobą rywalizowali m.in. w rzucie piłką do kosza, czy innych zabawnych konkurencjach typu skoki w workach. Zostanie na tą imprezę opracowany odpowiedni regulamin, który określi zasady udziału oraz grupy osób uczestniczących w Sołtysiadzie. Być może zorganizujemy tą imprezę przy okazji dożynek gminnych, a może będzie to nowe cykliczne przedsięwzięcie, które wpisze się w stały kalendarz imprez gminnych.

Dużą cześć spotkania pochłonęła dyskusja na bieżące tematy nurtujące sołtysów i mieszkańców m.in. budowa elektrowni wiatrowych, sposób rozwiązywania trudnych spraw oraz kompetencji sołtysów i rad sołeckich.

Sołtysi zostali również zobowiązani do zorganizowania co najmniej raz w roku zebrania wiejskiego dla mieszkańców. Ułatwi nam to pracę oraz pomoże w bieżącym rozwiązywaniu spraw naszych mieszkańców.

Byłym sołtysom składamy serdeczne podziękowania za pracę społeczną na rzecz mieszkańców, zaś nowo wybranym życzymy sukcesów w rozwiazywaniu spraw społecznych oraz uznania w oczach mieszkańców w działaniu na rzecz naszych miejscowości.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML